Náš tým

Mgr. Jindřich Šimberský - vedoucí advokát

Číslo osvědčení ČAK: 4949.

 

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1996, advokátem je od roku 1999. Před založením Advokátní kanceláře Šimberský působil v advokátní kanceláři Rychetský Hlaváček Šimberský, před tím jako konzultant v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla.

 

Specializuje se na oblast závazkových vztahů, majetkových práv, restitucí majetku, ústavně zaručených práv a svobod s přesahem do procesního práva. S pravidelnými úspěchy zastupuje klienty v řízeních před nejvyššími soudními instancemi v zemi.

 

Úspěšně vedl realizaci jedné z největších jednorázových privatizací bytového fondu v ČR (MČ Praha 11). Poskytuje poradenství veřejnoprávním subjektům i soukromým obchodním společnostem. Díky svým letitým zkušenostem je schopen vidět zadání komplexní optikou a často nalézt i méně obvyklá řešení problému.

 

Přispívá do odborného časopisu Verlag Dashöfer.

 

 

Mgr. Jindřich Šimberský

Mgr. Radka Zátková - spolupracující advokát

Číslo osvědčení ČAK: 16743.

 

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Specializuje se na oblast zadávání veřejných zakázek; právní služby poskytuje zadavatelům i dodavatelům. Kromě souvisejících právních oborů (smluvní právo, dotační agenda apod.) poskytuje právní poradenství při vymáhání nároků na náhradu škod a nemajetkové újmu, věnuje se rovněž agendě rodinného práva.

 

Má zkušenosti s komplexní administrací zadávacích řízení, zastupováním zadavatele v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či zastupováním dodavatele při uplatňování námitek proti zadávací dokumentaci.

 

Mgr. Radka Zátková

Mgr. Marek Vařbuchta - spolupracující advokát

Číslo osvědčení ČAK: 17815.

 

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Zaměřuje se na smluvní agendu v soukromém a veřejném sektoru včetně práva veřejných zakázek, se zvláštní specializací na odvětví vodárenství. Dále poskytuje právní služby v oblasti ochrany osobních údajů, insolvenčního a exekučního práva.

 

Podílel se na poskytování právních služeb zahraniční společnosti při výzkumu a využití ložisek ropy a zemního plynu v České republice, poskytování právních služeb vodárenské společnosti při komplexním vypořádání majetkoprávních a provozně souvisejících vztahů, podílí se na provádění právních auditů v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR).

 

Mgr. Marek Vařbuchta

Ing. Vladislava Soldatová - office manager

Titul získala absolvováním studia v oboru Regionální studia a mezinárodní obchod na Metropolitní univerzitě Praha.

 

Zajišťuje plynulý chod kanceláře, odpovídá za veškerou administrativní činnost, propagaci a vyúčtování. Jejím prioritním cílem je jak spokojenost klientů, tak celého právního týmu.

 

Ing. Vladislava Soldatová

Michaela Tomečková- paralegal/právní asistentka

Michaela je studentkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V týmu advokátní kanceláře Šimberský se věnuje všem právním oblastem a poskytuje z pozice paralegal podporu každému z oddělení kanceláře. Získává tím široké spektrum zkušeností a své dovednosti uplatňuje v profesionálm rozvoji. 

Michaela hovoří plynně anglicky, částečně pak čínsky a španělsky. 

Michaela Tomečková