Advokátní kancelář Šimberský vznikla na jaře roku 2005. Při založení samostatné advokátní kanceláře se advokát Mgr. Jindřich Šimberský rozhodl zúročit zkušenosti získané svou desetiletou praxí v oboru advokacie, kdy pracoval nejprve jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Rychetský & Hlaváček, posléze jako společník v advokátní kanceláři Rychetský, Hlaváček, Šimberský.

Advokátní kancelář Šimberský se řadí typově mezi středně velké advokátní kanceláře. Znakem poskytovaných právních služeb je na jedné straně méně formální přístup a snaha o kreativní či ne zcela obvyklá řešení, na druhé straně důsledný respekt vůči tradičním hodnotám advokacie, tedy zejména bezvýjimečná ochrana zájmů klienta. Při poskytování právních služeb je kladen vysoký důraz na kvalitu, a to při respektování individuálního přístupu ke klientovi a k řešené věci.

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v celém spektru právních odvětví, a to jak při vedení soudních sporů klientů, tak i v agendě mimosoudní, při dlouhodobém vedení právních záležitostí klientů, či ve vzájemné kombinaci obou těchto forem. Právní služby jsou též poskytovány formou jednorázových právních konzultací. Právní služby jsou poskytovány v českém, slovenském, anglickém, francouzském a španělském jazyce.

Advokátní kancelář je umístěna v centru Prahy, na nábřeží Vltavy, v lokalitě s vynikající dopravní dostupností a s bezproblémovou možností parkování.

Advokátní kancelář Šimberský | Hořejší nábřeží 786/21