Advokátní kancelář Šimberský poskytuje komplexní právní služby v celém spektru právních odvětví, zejména pak v oblastech práva občanského a obchodního, práva rodinného, pracovního, správního, ústavního a evropského.


Občanské právo

Obchodní právo

Rodinné právo

Pracovní právo

Správní právo

Ústavní právo

Evropské právo

Právo duševního vlastnictví

Advokátní kancelář Šimberský | Poskytované služby | kancelář