Advokátní kancelář Šimberský | Kontakty | Hořejší nábřeží 786/21

Mgr. Jindřich Šimberský - vedoucí advokát, managing partner

Advokátní kancelář Šimberský | Osobní profily | Mgr. Jindřich Šimberský

Pozice

vedoucí advokát, managing partner

Kontakt

simbersky@akjs.cz

Právní praxe

2005 - nyní vedoucí advokát a managing partner, Advokátní kancelář Šimberský
2002 – 2005 společník, Advokátní kancelář Rychetský, Hlaváček, Šimberský
1999 – 2002 mladší společník, Advokátní kancelář Rychetský, Hlaváček & Partneři
1996 – 1999 advokátní koncipient, Advokátní kancelář Rychetský, Hlaváček & Partneři
1995 - 1996 právní konzultant, Kancelář prezidenta republiky, Odbor legislativy a práva

Vzdělání

1999 složení advokátních zkoušek
1995 složení státních zkoušek na PF UK, získání titulu Mgr.
1989 – 1995 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Specializace

občanské právo, ústavní právo, restituce, závazkové vztahy, veřejné zakázky

Jazyky

ruský jazyk, anglický jazyk

Publikační činnost

Verlag Dashöfer - Společnost s ručením omezeným v praxi, Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk pro obchodní styk, Společnost s ručením omezeným a její jednatel, Jednatelem bez rizika

Členství

Česká advokátní komora

Motto

„Když se snoubí znalosti a zkušenosti s odpovědností, důsledností a korektností a když slouží ochraně zájmů klientů a jejich práv, může se i advokacie stát bezednou studnicí radosti a příznivých zpráv.“

Mgr. Radka Mornštajnová - spolupracující advokát

Advokátní kancelář Šimberský | Osobní profily | Mgr. Radka Mornštajnová

Pozice

spolupracující advokát

Kontakt

mornstajnova@akjs.cz

Právní praxe

2016 - nyní spolupracující advokát, Advokátní kancelář Šimberský
2012 - 2016 advokátní koncipient a následně spolupracující advokát, Advokátní kancelář Zientek & Olivík

Vzdělání

2015 složení advokátních zkoušek
2012 složení státních zkoušek na PF UP, získání titulu Mgr.
2010 – 2011 Univerzita de Pau et des Pays de l´Adour, Francie – získání titulu Master 2 – Juriste Européen
2008 - 2009 Právnická fakulta Univerzity d´Auvergne v Clermont-Ferrand, Francie – program Erasmus
2006 - 2012 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Specializace

občanské právo, obchodní právo, veřejné zakázky, zahraniční klientela

Jazyky

francouzský, anglický, španělský

Motto

„Zranit nepřítele je jako zranit sám sebe. Ovládnout agresi bez zranění je umění míru“ Morihei Ueshiba

Mgr. Jana Rejtarová - spolupracující advokát - momentálně na mateřské dovolené

Advokátní kancelář Šimberský | Osobní profily | Mgr. Jana Rejtarová

Pozice

spolupracující advokát

Kontakt

rejtarova@akjs.cz

Právní praxe

2010 - nyní spolupracující advokát, Advokátní kancelář Šimberský
2006 - 2010 advokátní koncipient, Advokátní kancelář Šimberský
2005 - 2006 právní poradce, Sdružení obrany spotřebitelů

Vzdělání

2010 složení advokátních zkoušek
2006 složení státních zkoušek na PF UK, získání titulu Mgr.
2005 International Business School, Jönköping, Švédsko
1999 - 2006 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Specializace

právo nemovitostí, bytů a nebytových prostor, právo obchodních společností, právo duševního vlastnictví, pracovní právo, smluvní závazkové vztahy, zahraniční klientela

Jazyky

anglický jazyk

Publikační činnost

Verlag Dashöfer - Společnost s ručením omezeným v praxi, Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk, Společnost s ručením omezeným a její jednatel, Jednatelem bez rizika

Členství

Česká advokátní komora

Motto

„Zaměřuji se na oblast smluvních závazkových vztahů z odvětví občanského a obchodního práva, a to včetně poskytování právního poradenství a zastupování klientů před soudy, dále na právo nemovitostí a na komplexní právní agendu společností. Věnuji se rovněž poskytování právního poradenství zahraničním klientům, které mi umožňuje nejen využít znalosti anglického jazyka, ale především neustále rozšiřovat znalost odborné právnické terminologie o další oblasti práva. Motivací a výzvou je pro mne vybudování dlouhodobého pevného vztahu s klientem, který se na naši kancelář opětovně s důvěrou obrací s poptávkou právních služeb, jakož i s klientem, který se na naši kancelář obrátí na základě pozitivní reference.“

Mgr. Marek Vařbuchta - spolupracující advokát

Advokátní kancelář Šimberský | Osobní profily | Marek Vařbuchta

Pozice

spolupracující advokát

Kontakt

varbuchta@akjs.cz

Právní praxe

2017 - nyní spolupracující advokát, Advokátní kancelář Šimberský
2014 - 2017 advokátní koncipient, Advokátní kancelář Šimberský
2011 - 2014 právní asistent, Advokátní kancelář Šimberský
2011 Stáž na Obvodním soudě pro Prahu 4
2009 - 2011 právní asistent, advokátní kancelář LFA 2020 advokáti s.r.o

Vzdělání

2017 složení advokátních zkoušek
2014 složení státních zkoušek na PF UK, získání titulu Mgr.
2008 - 2014 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2007 Jazyková stáž na East Finchley School of English v Londýně

Specializace

Ochrana osobních údajů (GDPR), insolvenční a exekuční právo, veřejné zakázky, občanské a obchodní právo

Jazyky

anglický jazyk

Motto

„Ať už si myslíte, že na to máte, nebo že na to nemáte – máte pravdu. “ Henry Ford

Mgr. Jan Svoboda - spolupracující advokát

Advokátní kancelář Šimberský | Osobní profily | Mgr. Jan Svoboda

Pozice

spolupracující advokát

Kontakt

svoboda@akjs.cz

Právní praxe

2017 - nyní spolupracující advokát, Advokátní kancelář Šimberský
2013 - 2017 právník, Advokátní kancelář Šimberský
2011 - 2013 právní asistent, Advokátní kancelář Šimberský

Vzdělání

2017 složení advokátních zkoušek
2013 složení státních zkoušek na ZČU v Plzni, získání titulu Mgr.
2008 - 2013 Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Specializace

občanské právo, obchodní právo, právo nemovitostí, vymáhání pohledávek

Jazyky

anglický jazyk

Motto

„Omyl tisíců uhájí vždy své právo proti pravdě jednotlivce.“ Stefan Zweig.“

Advokát je tu od toho, aby uhájil pravdu jednotlivce, proti omylu tisíců.

Mgr. Silvia Borovská - spolupracující advokát a mediátor

Advokátní kancelář Šimberský | Osobní profily | Mgr. Silvia Borovská

Pozice

spolupracující advokát, zapsaný mediátor

Kontakt

borovska@akjs.cz

Právní praxe

2018 - nyní spolupracující advokát a zapsaný mediátor, Advokátní kancelář Šimberský
2014 - 2018 právník, Advokátní kancelář Šimberský
2012 - 2014 projektový manažer, Skřivánek Translation Services Belgium, S.P.R.L.
2012 stáž na Soudním dvoře Evropské Unie v Lucemburku
2011 stáž na civilním úseku Okresního soudu v Kežmarku, SR
2009 právní asistent, advokátní kancelář JUDr. Tatiany Pribylincové, Poprad, SR

Vzdělání

2017 složení advokátních zkoušek
2016 složení zkoušky mediátora a zápis do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti
2016 mediační výcvik a složení akreditační zkoušky, Asociace mediátorů ČR
2012 složení státních zkoušek na PF MU, získání titulu Mgr.
2010 - 2011 Právnická fakulta, Univerzita Caen Dolní Normandie, Francie
2006 - 2012 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Specializace

rodinné právo, smluvní agenda, zastupování před soudy, obchodní právo, občanské právo, frankofonní klientela

Jazyky

anglický, francouzský, slovenský, arabský

Členství

Česká advokátní komora, Asociace mediátorů České republiky

Motto

„Důležitější než vyhrát, je vyhrát férově. Zásady však neznamenají slabost, nýbrž pevný hodnotový žebříček, díky němuž každý klient ví, co může očekávat – erudované řešení problému provázené osobním přístupem. Považuji za nesporný kariérní úspěch, že patřím do týmu AK Šimberský, který nejen, že vyhrává, ale vyhrává fér.“

Mgr. Šárka Hadrbolcová - office manager

Advokátní kancelář Šimberský | Osobní profily | Mgr. Šárka Hadrbolcová

Pozice

office manager

Kontakt

hadrbolcova@akjs.cz
tel. +420 257 313 040

Praxe

2010 - nyní office manager, Advokátní kancelář Šimberský
2002 - 2005 asistentka oddělení servisních a materiálových smluv, Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.

Vzdělání

2010 Složení státních zkoušek na Policejní Akademii ČR v Praze, získání titulu Mgr.
2005 - 2010 Policejní akademie České republiky v Praze

Jazyky

anglický jazyk

Motto

„Jako office manager zajišťuji plynulý chod kanceláře. Starám se také o měsíční vyúčtování, propagaci a zodpovídám za veškerou administrativní činnost. Mým prioritním cílem je jak spokojenost klientů, tak celého našeho právního týmu.“