Pojištění


Výkon advokátní činnosti advokátní kanceláře je pojištěn z titulu pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem advokacie u Generali pojišťovny a.s., a to nad povinný zákonný limit (3.000.000,-Kč) na částku 22.000.000,- Kč.

Advokátní kancelář může dle požadavku klienta sjednat také ad hoc pojištění profesní odpovědnosti pro konkrétní kauzu, kde lze na přání klienta sjednat i vyšší pojistný limit.

Za dobu výkonu činnosti advokáta (od r.1999) nebyl vůči advokátovi Mgr. Jindřichu Šimberskému, ani vůči žádnému spolupracujícímu advokátovi či jinému členovi kanceláře, uplatněn žádný nárok z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem advokacie.

 


Ceny


Ceny se sjednávají v hodinové sazbě, či jako úkonová odměna.


Advokátní kancelář Šimberský | Agenda | kancelář